Postup pri reklamácii


Dĺžka záručnej doby trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom alebo v prípade poskytnutia dlhšej záručnej doby od výrobcu.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť zo strany predávajúceho vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní.

Rovnako tak kupujúci je povinný pri zistení vady na výrobku tento reklamovať bez zbytočného odkladu a ďalej ho nepoužívať.

Pri podaní reklamácie musíte vypísať Reklamačný list (XLS) a následne nám ho zaslať spolu s reklamovaným tovarom.

Telefonicky alebo e-mailom sa môžete samozrejme informovať ako by bolo vhodné postupovať, ak ste si vadou nie istí... či dohodnúť sa na riešení situácie.

 

Reklamačný poriadok